Geld heeft een zeer paradoxaal aura: het wordt zowel als goed en als slecht ervaren. Het is echter geen van beide. Geld is een afspiegeling van energie. Hoe jij met geld omgaat bepaalt in hoeverre het positieve energie voortbrengt. Met dit artikel wil ik inzichten geven over het gebruik van geld. Deze inzichten kunnen je helpen om geld zodanig te gebruiken dat het jou en anderen overvloed geeft.


 

Geld en vrijheid zijn synoniem

Voor veel mensen zijn geld en vrijheid synoniem aan elkaar. Omdat recht op vrijheid een kernbegrip is in ons bestaan is het gelijk duidelijk waarom geld zo’n beladen onderwerp is. De meeste mensen, op een relatief kleine groep na, voelen zich niet vrij doordat ze een gebrek aan geld ervaren. Dit heeft allerlei negatieve gedachten en overtuigingen over geld als gevolg.

Deze negatieve overtuigingen versterken het geloof in schaarste. En schaarstedenken heeft een verwoestend effect op onze samenleving want het creëert grootschalige armoede, machtsmisbruik, hebzucht, jaloezie, oorlog, diefstal, bedrog en vernietiging van ons ecosysteem. We hebben dus nieuwe overtuigingen nodig over geld en over het creëren van overvloed in bredere zin. Een nieuw denken dat overvloed creëert voor iedereen op deze planeet. En dat begint bij jezelf.

We hebben de universele wetten van energie op het gebied van overvloed creatie. Omdat geld energie is maken de spirituele wetten van geld onderdeel uit van deze universele wetten.  Door deze wetten te omarmen en toe te passen in je leven zul je meer geld in je leven creëren. Moeten we dan de ‘aardse’ geldwetten zoals efficiënt werken, marketing, kostenbeheer en financiële planning helemaal over boord gooien? Nee, dat hoeft niet. De meest ideale situatie is om de spirituele geldwetten in harmonie te laten zijn met de aardse geldwetten.

 

Ware overvloed

Ware overvloed hebben betekent dat je dat je die situaties en dingen aantrekt in je leven die je werkelijk nodig hebt. En wat je werkelijk nodig hebt is alles wat dienstbaar is aan je hogere doel. Ieder mens is hier op aarde om zijn eigen, unieke bijdrage te leveren aan de wereld. Die bijdrage die je hier komt vervullen is je hogere doel, je levenswerk. Als jouw onderneming je levenswerk is, doe je je werk met plezier, gebruik je je talenten optimaal en zal je gemakkelijker overvloed aantrekken.

Kortom, ware overvloed is alles hebben wat je nodig hebt voor je levenswerk:

 • De werktuigen
 • De middelen waaronder geld
 • De mensen
 • Levenslust en voldoening

Ware overvloed is niet:

 • Een extravagante, overdadige levensstijl
 • Indruk maken op anderen
 • Je levenswerk niet doen
 • Je levensvreugde onderdrukken

 

Meer informatie over levenswerk vind je in ons artikel: ‘Maak van je onderneming je levenswerk’

 

Jouw gevoel over geld

Ware overvloed is niet alleen overvloed in geld, maar ook in bijvoorbeeld liefde, energie en tijd. Help ook anderen aan een overvloedig leven. Maar het begint bij jezelf: als jezelf geen overvloedig gevoel over je leven hebt kun je heel moeilijk anderen helpen aan overvloed. Wat jezelf niet of nauwelijks bezit kun je ook niet aan anderen geven, laat staan een voorbeeld voor anderen zijn.

Als je schaarste of gebrek voelt trek je meer gebrek aan. Dit is ongeacht de hoeveelheid actie die je onderneemt om die schaarste op te heffen. Schenk daarom aandacht aan jouw gevoel over geld. Kijk eens naar de volgende voorbeelden:

 • Je wilt meer geld, maar je twijfelt of dat er voor jou in zit
 • Je wilt meer geld, maar je gelooft dat het slecht is om veel geld te bezitten
 • Je wilt meer geld, maar je bent jaloers op de mensen die veel geld bezitten
 • Je wilt meer geld, maar je vindt dat je het niet  waard bent

Zie je de disbalans? Je systeem ervaart tekortschieten, jaloezie of onrechtvaardigheid en dat is in strijd met je verlangen. Onderzoek je gedachten en gevoelens over geld. Breng dit in harmonie in wat je werkelijk wilt creëren. Zorg voor een goed gevoel over het thema geld. Moeilijker is het niet. Als je het breed gedragen idee dat je hard moeten werken en vechten om overvloed aan te trekken omarmt, trek je aan wat je gelooft: een voortdurende strijd.

 

Werkelijk succes

Veelal wordt succes gedefinieerd als het hebben van overvloed in de zin van materiële dingen: een grote villa of een dikke bankrekening. Werkelijk succes betekent dat je ook rekening houdt met je hogere doelen. Zoals:

 • de juiste hoeveelheid geld
 • angst laten varen; oude gewoonten transformeren
 • doen waar je van houdt
 • je specifieke talenten herkennen en ontwikkelen
 • een bijdrage leveren aan de maatschappij
 • creëren wat je nodig hebt

Als je vanuit deze gezichtspunten kijkt naar de hogere kwaliteiten van succes zul je beseffen dat je al het nodige succes hebt geboekt. Het werkelijke gevoel van succes komt van binnenuit. Een gevoel van zelfwaardering en zelfvertrouwen is, dat is de essentie van succes. Als je nu een gevoel van succes kunt toelaten dan wordt je een magneet voor meer succes, op diverse gebieden van je leven.

Vooral in perioden van geldschaarste is het een uitdaging om je succesvol te voelen. Bedenk dan dat energie zich beweegt in cycli en dat geldt ook voor geldstromen. Soms is het vloed en op andere momenten eb. Als je in de ebstroom zit gaat meer geld uit dan er in komt. Geld is symbolisch voor de energie-uitwisseling tussen jou en de buitenwereld. Ergens is er een blokkade in je energiestroom, zoals in je emoties, in je relatie met andere mensen of in je fysieke lichaam. Probeer de oorzaak van de blokkade te vinden en breng je energiestroom weer op gang.

Raak in ieder geval niet in paniek als je in de ebstroom zit. Vertrouw erop dat er weer een periode van vloedstroom aanstaande is. Gebruik deze periode om inzicht te krijgen in je energieblokkades. Misschien heb je behoefte aan een periode van reflectie en rust. Of wil er iets nieuws ontstaan en kun je nieuwe ideeën gaan vormen en onderzoeken. Misschien ben je net gestart met iets nieuws, je levenswerk, en heeft het tijd nodig om te groeien. Er is altijd een mogelijkheid om uit de ebstroom te komen. Vertrouw daar op.

 

De juiste hoeveelheid geld

Mensen die een goede verstandhouding hebben met geld zijn degenen die het juiste bedrag bezitten.  Dat kan veel geld zijn of juist heel weinig. Hun bezit dient hen bij het creëren van hun levenswerk. Zij vergooien geen energie aan het verkrijgen of het onderhouden van geld.

Teveel geld bezitten kan je veel energie kosten om het te onderhouden of negatieve energie opleveren door de angst het kwijt te raken. Als je te weinig geld hebt gaat veel energie verloren om simpelweg te overleven. Beide gevallen houden je van je levenspad af. Genoeg geld om van te kunnen leven, dat is belangrijk. Als je dat niet hebt en je hebt voortdurend zorg of je aan je verplichtingen kunt voldoen, dan ontbreekt het je aan energie en tijd om het ‘grotere’ werk te doen waarvoor je hier op aarde bent.

Het juiste bedrag bezitten betekent dus niet persé rijk zijn in materiële zin. Sommige mensen ervaren groei en vrijheid met weinig bezit, anderen met veel bezit. Per persoon is dit verschillend, afhankelijk van ieders levensdoel. Stel je iemand voor die al op jonge leeftijd een fortuin vergaart en dit geld niet ten gunste van anderen wil aanwenden. Op latere leeftijd kan hij/zij wel het inzicht krijgen om dit geld ten gunste van de mensheid aan te  wenden. Een ander heeft werken in de natuur als levenstaak en heeft genoeg aan ‘een hutje op de hei’.

 

Hard werken?

Heel veel mensen geloven dat je hard moet werken, pijn lijden, ploeteren, een prijs betalen en hier vervolgens voor beloond zult worden.  Als je dit gelooft kan er geen geld naar je toestromen zolang je niet hard werkt. Het is een universele wet dat je na een ongelukkige reis geen goede afloop kunt vinden.

Er is geen hard werken nodig voor het behalen van (financieel) succes. Afstemming van denken, daar draait het om. Je kunt zoveel actie aanbieden wat je wilt, maar een negatieve gedachte over geld kun je daarmee niet goedmaken. Hoeveel mensen zie je om je heen met voortdurend geldtekort, ondanks hun harde werken? En je ziet anderen, veel kleiner in aantal, die met relatief weinig inspanning kapitalen verdienen.

Schaarstedenken heeft tot gevolg dat mensen zichzelf niet toestaan een bepaalde welvaart voor zichzelf te verwachten. Ze hopen hierop maar ze hebben er geen enkel vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk komt. Dit gebrek aan vertrouwen in meer overvloed houdt diezelfde overvloed tegen. Alsof je een enorme dam opwerpt voor die overvloedige stroom. En dan maar hard blijven werken om nog maar enige geldstroom te blijven houden.

 

Spaargeld is magnetisch voor meer geld

Spaargeld is een bevestiging dat je meer bezit dan je op dat moment nodig hebt. Het geeft een gevoel van overvloed, wat magnetisch werkt voor meer geld. Het geeft je de ruimte om perioden van eb op te vangen of grotere investeringen te doen. Bovendien wordt jouw spaargeld in de omloop gebracht zodat het tevens overvloed voor anderen kan creëren.

Soms erven of winnen mensen grote sommen geld. Geld is energie, zoals ik al eerder zei, en grote geldsommen geven grote veranderingen in je leven. Niet iedereen is daar klaar voor. Je ziet dan ook regelmatig dat dit geld in enkele jaren tijd is verdwenen. Sparen helpt je om vertrouwd te raken met grotere hoeveelheden geld. Je went energetisch aan de groei van je bezit. Zo stap je uit het patroon van een bepaald bereik, een nogal gelijkmatige energiestroom, waarbij er maandelijks een bepaald bedrag in en uit gaat.

Wees wel beducht op de schaduwkanten van het sparen. Sommigen durven nauwelijks iets uit te geven uit angst om te weinig geld te hebben. Zij sparen voor de zekerheid vanuit een onzekere basis, een voortdurende angst voor tekort. Anderen raken verslaafd aan de groei van hun spaargeld. Het geld heeft je dan in een wurggreep zodat je er niet meer van kunt genieten. Durf geld uit te geven wanneer je het nodig acht, ook als het een flink hap uit je spaargeld neemt. Als je heel krampachtig aan je geld vast houdt heb je eigenlijk geen vertrouwen in je vermogen om steeds voldoende geld aan te blijven trekken.

 


Online cursus overvloed aantrekken

In deze cursus ga je kennis maken met universele wijsheden en wetten die je in je voordeel kunt laten werken om meer overvloed of rijkdom te vergaren. Rijkdom is niet alleen het verwerven van geld, maar kan zich ook uiten in gezondheid of succesvolle relaties.

Het legt uit welke instrumenten, wetten en factoren invloed hebben op jouw weg naar succes en biedt inzichten om anders tegen de dingen aan te kijken.

Nu tijdelijk gratis!

Klik hier om naar de cursus te gaan


Geef geld uit aan waar je echt naar verlangt

Wie wil dat niet: financieel vrij en onafhankelijk zijn. Geen zorgen meer over geld. Er zijn twee manieren om dit tot stand te brengen. De eerste is: verdien geld met hetgeen je leuk vindt. Hoe meer plezier je ervaart bij je werk des te gemakkelijker zal geld naar je toestromen. De tweede is: genoeg bezitten om te kunnen rentenieren. Kijk wat voor jou werkt. Veel mensen neigen naar de tweede manier. Lekker niets hoeven. Besef dat dit lang niet voor iedereen het juiste pad is. Kijk niet naar anderen, maar vind je eigen weg.

Als je geld van je spaarrekening wilt gebruiken, geef het dan uit aan iets waar je echt naar verlangt. Iets wat jou dient en niet iets wat jouw status en aanzien moet geven. Dit maakt jouw geld magnetischer. Een ander goed doel is je geld investeren in je levenswerk. Door dit te doen zul je nog meer geld aantrekken. Je kunt ook investeren of beleggen in de zaken van anderen. Zorg er wel voor dat deze projecten dicht bij jou staan.

Laat het geld dat je bezit met vriendelijkheid weer uitstromen. Wees je er bewust van dat je zo ook een ander helpt aan overvloed. Zo creëer je een overvloedige geldstroom. Niet alleen een uitgaande geldstroom, maar ook een inkomende geldstroom.

Soms kun je in een onbeheersbare hunkering schieten om van alles om je heen aan te willen schaffen, zelfs als je daar schulden voor moet maken. Onderscheid hunkering naar dingen van werkelijk verlangen naar dingen. Hunkering zal je geen bevrediging geven, want het is in feite het vullen van een leegte in jezelf. Een leegte in de vorm van tekort ervaren of tekort schieten.

 

Meesterschap met geld

De realiteit is dat veel mensen een moeizame verstandhouding hebben met geld. Ze ervaren tekort als het gaat om de dingen die ze verlangen. Ze denken dat er simpelweg te weinig overvloed beschikbaar is. Maar dit is niet het probleem. Het probleem is dat overvloed niet wordt toegelaten.  Je richten op tekort trekt tekort aan. Als dit jouw overtuiging, jouw verhaal is wordt het tijd om een nieuw verhaal te gaan vertellen.

Kijk eens of je een gevoel van succesvol zijn kunt ervaren. Dat komt van binnenuit. Een gevoel van vertrouwen en liefde in jezelf. Jezelf waarderen. Vanuit dit gevoel zul je acties ondernemen om anderen te helpen. Je wordt magnetisch voor succes. Succes op diverse vlakken van je leven. Je zult voldoende geld aantrekken om je volledig op je levenswerk te kunnen storten in plaats van voortdurend te hoeven worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Meesterschap met geld en overvloed betekent dat je alles wat je nodig hebt kunt krijgen op het moment dat je het nodig hebt. Je trekt een bepaalde stroom geld aan om je vaste uitgaven te doen en tevens om te sparen om de grotere uitgaven op enig moment te kunnen doen. Je ervaart vrijheid op financieel gebied. Nogmaals: vertrouw erop dat ook jij dit meesterschap kunt bereiken. Er is voor iedereen overvloed mogelijk. Je hoeft er alleen maar werkelijk voor te kiezen!

Maandelijks Inspiratie Ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Je ontvangt hooguit twee berichten per maand!