Veel ondernemers ervaren een gevoel van eenzaamheid. Niet dat ze een gebrek aan contacten hebben, integendeel. Het gaat vooral om het gevoel er alleen voor te staan als het gaat om diverse aspecten van het ondernemerschap. In dit artikel bespreek ik een drietal oorzaken van dit eenzaamheidsgevoel en reik je een aantal tips aan om dit tegen te gaan.


 

Alles zelf willen doen

Ondernemerschap en eigenzinnigheid gaan vaak samen. Je bent ergens goed in en dat wil je zelf exploiteren. Dit gaat je goed af, met de nodige positieve resultaten als gevolg.

Met de groei van je bedrijf zijn je activiteiten ook gegroeid. Naast de core-business doen veel ondernemers de facturering, de boekhouding, de inkopen, de mails, de website en de klantcontacten nog steeds zelf. Je hebt misschien wel personeelsleden maar die vertrouw je bepaalde zaken niet toe, althans je denkt het zelf in ieder geval beter te kunnen. Door de toegenomen werkdruk zie je door de bomen het bos niet meer. Je rent van hot naar her en er is niemand die je vertelt of je het goed doet of een spiegel voorhoudt. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat.

 

Delegeren

Stel jezelf eens de volgende twee vragen: welke werkzaamheden doe je het liefst en waar ben je goed in? En hoe komen jouw talenten het beste tot uitdrukking? De antwoorden op deze vragen zijn de werkzaamheden waar jij je vooral op moet gaan richten. Probeer de rest te delegeren of als de middelen toereikend zijn om dit uit te besteden.

Voor het delegeren heb je vertrouwen in je personeel nodig. Dit vertrouwen moet uiteraard groeien, maar dat kun je bijvoorbeeld doen door hen bepaalde taken en verantwoordelijkheden mee te geven. Beschikken ze niet over de juiste competenties of ontbreekt het hen aan ervaring? Neem dan voor hen die het nodig hebben de tijd om het hen te leren.

Neem ze deze taken en verantwoordelijkheden niet gelijk af, maar leid hen op en geef ze het vertrouwen. Of laat iemand anders hen opleiden of instrueren. Misschien zijn anderen wel veel beter in bepaalde dingen dan jijzelf. Door anderen vertrouwen te geven en te durven delegeren krijg jij meer rust. Je staat er niet meer alleen voor en je doet vooral dingen die je leuk vindt.

 

Soeverein willen zijn

Het succes van je bedrijf is een gevolg van jouw visie. Van de keuzes die jij hebt gemaakt. Jij bent het brein achter het succes van je onderneming. De kans bestaat dat jij om deze reden alles zelf wilt beslissen en bedenken. Je zit als een koning hoog op je troon en duldt geen tegenspraak. Maar dat kan erg eenzaam voelen daar boven……

Hoeveel ruimte geef jij je personeel om dingen zelf op te lossen? En wat doe je met de ideeën die ze aandragen? Wimpel je dat gelijk af? Onder het mom van: dit werkt toch niet, zo hebben we het nog nooit gedaan. Het gevaar is dat je elk initiatief van je personeel direct in de kiem smoort. Jouw manier van werken is immers de succesfactor en daar wil je niet van afwijken.

Bedenk dan dat alles om je heen snel verandert. Voordat je het weet is jouw werkwijze, jouw product of jouw concept achterhaald. Je hebt frisse ideeën nodig. Benut daarom de creativiteit van de mensen om je heen. Laat ze meedenken. Houd brainstormsessies met hen om ideeën te vormen.

 

Betrek je personeel erbij

Geef je personeel daarnaast de ruimte om dingen eens op een andere manier in te vullen. Om dingen efficiënter te doen bijvoorbeeld. Vraag je bij belangrijke beslissingen om de mening van de mensen om je heen? Doe dat en je zult ervaren dat die belangrijke beslissing niet alleen op jouw schouders hoeft te rusten.

Door je mensen te betrekken bij de ideeënvorming en beslissingen én ze de ruimte te geven om initiatieven te ontplooien verhoog je hun betrokkenheid. En jij zult niet de last van de hele onderneming op je schouders voelen.

 

Onbegrip van je omgeving

Vrienden, buren, familie, maar ook je medewerkers denken snel, zeker als je onderneming groeit, dat alles goud is wat er blinkt. En of dit nu juist is of niet, jaloezie steekt snel de kop op. Die medewerker die vindt dat zijn loon karig afsteekt bij jouw schijnbare verdiensten. Of die buurman die ook wel jouw auto wil rijden.

Wat de omgeving niet altijd goed beseft is wat er allemaal op je af komt als ondernemer. Laat staan de zorgen en verantwoordelijkheden die dat met zich mee brengt. Ze kunnen zich lastig in jouw schoenen verplaatsen.

Een andere vorm van jaloezie kan bestaan bij diegenen die zelf ook graag zouden willen ondernemen, maar dit niet durven of denken dit niet te kunnen. Met argwaan bekijken ze de stappen die jij neemt op het ondernemers pad.

 

Ga in gesprek met gelijkgestemden

Begrip willen van mensen die niet in jouw schoenen staan is soms een uitdaging. Zoek daarom gelijkgestemden op. Andere ondernemers waarmee je kunt sparren en klankborden.

Zij lopen veelal tegen dezelfde dingen aan als jij en ze weten waar je het over hebt. Netwerkbijeenkomsten kunnen hierbij helpen. Of organiseer met een groepje ondernemers kleine bijeenkomsten, waarbij je met elkaar over bepaalde ondernemerskwesties kunt sparren. 

 

Geen klankbord hebben

In lijn met wat ik hiervoor zei is geen klankbord hebben een bottleneck voor verdere groei als ondernemer. Aan wie moet je namelijk je dromen en plannen presenteren, zonder dat deze door jezelf of door incompetente mensen gelijk in de kiem worden gesmoord?

Je bent ooit als ondernemer begonnen omdat je zelfstandig iets wilde gaan doen. Als starter is het vaak nog wel te overzien, maar dat kan snel veranderen… Het ondernemerschap heeft veel aspecten, zo zul je misschien al hebben ervaren. Boekhouding, visievorming, marketing, contracten, leidinggeven, innoveren etc…

Hoe groter je onderneming des te meer je te maken krijgt met deze aspecten. Gelukkig kun je sommige zaken uitbesteden, zoals bijvoorbeeld websitebeheer of financiële zaken. Zoals hiervoor aangegeven kun je de expertise van je medewerkers ook gebruiken bij andere aspecten van het ondernemerschap.

 

Al eens gedacht aan een business coach?

Om te groeien is een klankbord, in welke vorm dan ook, essentieel. Aandacht geven aan de juiste dingen is waar een business coach je mee kan helpen.  Er zijn namelijk zaken waar je een objectief iemand voor nodig hebt, iemand van buiten je organisatie, die met een andere bril naar een situatie kan kijken.

Iemand die je een spiegel voor kan houden. Want iedereen heeft blinde vlekken. Iedereen kan vastlopen in vastgeroeste patronen en overtuigingen. Door je hiervan bewust te worden kan je groeien, als ondernemer en als mens. 

 Dus wees niet bang om een coach in te schakelen. De kosten verdien je gemakkelijk terug. En last but not least: je staat er niet alleen voor!

Maandelijks Inspiratie Ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Je ontvangt hooguit twee berichten per maand!

Ga door met lezen: