Bij visie denken we nog vaak aan een bedrijfsslogan of een stip op de horizon. Een doelstelling of missie. Er is al veel over geschreven en uitgelegd, maar wij zien het anders. Volgens onze “visie” is de term decennialang verkeerd gebruikt of soms zelfs misbruikt, teneinde de consument te misleiden. De term is daardoor sterk uitgehold geraakt en heeft jammer genoeg zijn diepere betekenis verloren. In dit artikel proberen we het begrip van de visie weer tot het collectieve gedachtegoed te brengen, zodat er meer recht wordt toegedaan aan haar oorspronkelijke betekenis.


 

Visie, uitgemolken of niet?

De term visie is sterk aan inflatie onderhevig geweest en boet nog steeds aan waarde in, hoewel we ook steeds meer zien dat ondernemers er wel meer belang aan toekennen. Maar het kent nog te weinig draagvlak. Zoals eigenlijk zoveel woorden wel die van oorsprong een veel diepere, meer gegronde betekenis hebben, maar in de loop der jaren gedoemd zijn tot containerbegrip of een oppervlakkige interpretatie ervan. Denk bijvoorbeeld eens aan de termen “out-of-the-box“, “duurzaamheid” of “authenticiteit“. Allemaal ook wel bekend en woorden die te kust en te keur genoemd worden.

Ergens is dat jammer, maar aan de andere kant is dit ook hoe taal werkt. Woorden komen en gaan weer. Echter woorden kunnen dan wel vergaan, de waarde, de betekenis of de ervaring daarentegen niet. Het gaat er uiteindelijk om dat we dat blijven herinneren en kunnen blijven doorgeven, zodanig dat het geen afbreuk doet aan de betekenis van het woord.

Visie zoals wij dat interpreteren is werkelijk kunnen zien. Zien zonder oordelen. En dat doen we als mens natuurlijk nog maar al te graag. Wat wij bedoelen is dat je ziet met door een glasheldere bril. Dat proberen wij zelf ook te doen als we onze klanten helpen. Zo helpen we ondernemers om hen ook weer te laten zien. Zien wat er precies gebeurt, wat ze aan het doen zijn en waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Maar ook zien welke kansen & mogelijkheden (potentieel) er voor ze liggen.

Bewustwording daarvan levert vervolgens visie op. Visie dat onlosmakelijk verbonden is met het succes van de ondernemer en van diens onderneming. Dat durven we inmiddels wel te stellen. Het is de basis van succesvol ondernemerschap, als een stevig fundament voor het bouwen van een huis. Een bedrijf zonder leider met een goede visie is als een schip zonder kapitein, dat wil je dus niet. Het houdt geen richting vast en laat zich leiden door de wind en de stroming van het water (lees: de waan van alledag); het dobbert. Een duidelijke visie is dus een enorm belangrijke eigenschap, zo niet ook dé belangrijkste voorwaarde om een goede ondernemer te zijn of te worden.

 

Een goede visie is de basis voor succesvol ondernemerschap

Als ondernemer en als kapitein van je eigen schip is het dus belangrijk om een sterk ontwikkelde visie te hebben. Een zogenoemde stip op de horizon.Weten waar je naartoe wil, wat je eindbestemming zal zijn. Maar daarentegen wil je natuurlijk ook een zo lang mogelijke levensduur hebben voor je onderneming. Daarom moet een visie dus niet te makkelijk zijn. Het moet een zekere uitdaging in zich mee dragen. Je kunt zeggen dat de visie een onhaalbaar eindstation is. Dat klinkt misschien als iets wat weinig voldoening of zingeving geeft, iets wat niet gehaald kan worden, maar zo is dat niet bedoeld. Een heldere visie zorgt voor een brandend verlangen om iets in een gerichte beweging te zetten.
Als we het hebben over visie, dan hebben we het over iets waar veel ondernemers nog maar weinig over kunnen vertellen in de praktijk. Laat staan dat je ze vraagt over hun ultieme droom. Het blijkt een lastige vraag te zijn. Dat komt denken wij mede omdat veel (met name MKB) ondernemers ooit zijn begonnen vanuit het idee om hun vakmanschap of expertise te gaan exploiteren. Behalve dat ze expert zijn op een bepaald gebied, zijn ze in de meeste gevallen nog verre van visionairs. De visie bij deze groep ondernemers blijft veelal beperkt tot persoonlijke en korte termijn doelen, en dat staat veelal de nodige groei en succes in de weg. Dat wil overigens niet zeggen dat je zonder grootse visie geen onderneming op kunt bouwen, maar het draagt wel een risico met zich mee dat na verloop van tijd diverse problemen zich voordoen, die veelal toegeschreven kunnen worden aan een gebrek aan visie.
Echt groots denken is voor weinig mensen weggelegd. Veel ondernemers laten zich leiden door beperkende overtuigingen, angsten en een gebrek aan visie.  En met name dit laatste is een belangrijke sleutel naar een beter ondernemersklimaat, zo niet: dé sleutel.

 


Download ons gratis e-book:

Het belang van een sterke visie!

  • Ontdek de essentie van je onderneming
  • Leer het belang van een goede bedrijfsvisie
  • In 5 stappen een goede bedrijfsvisie formuleren
  • Een duidelijke koers voor je onderneming
  • Praktische canvassen om je visie op te formuleren

 

Download hier

 


Visie is kunnen zien zonder oordelen

Zoals we al zeiden is visie werkelijk kunnen zien. Maar hoe kun je nu zien zonder oordelen? Laat staan functioneren zonder oordelen? Een ondernemer moet toch ook keuzes maken en richting geven op basis van zijn ideeën en gedachtegoed en dat gebeurt toch onder meer door oordelen? Jazeker, dat is ook zeker waar. Er is altijd een mate van oordeel aanwezig, in ieder mens. Anders kunnen we inderdaad niet functioneren in deze wereld. Het gaat er alleen om dat de balans niet doorschiet naar “ego” gestuurd handelen, oftewel: onbewust handelen. Handelen vanuit maatschappelijk opgelegde normen en waarden.
Het gaat er om dat we ons bewust kunnen worden van wie we daadwerkelijk zijn, wat we doen en wat ons drijft. En ook bewust kunnen worden van onze beperkende overtuigingen, angsten en vernietigende oordelen. Dat betekent onder meer dat je je niet meer onbewust laat leiden daardoor, maar dat je bewust ergens voor kunt kiezen en bewust bent van de gronden waarop je de keuzes en beslissingen maakt. Als je je daar al bewust van bent, dan heb je al een hoop winst geboekt. Als synoniem voor visie gebruiken we daarom ook wel de term bewustzijn óf bewustwording. Want hoe bewuster je wordt, des te meer visie je ontwikkelt!

Visie & bewustwording

Visie zegt eigenlijk ook iets over hoe jij als ondernemer en als mens in het leven staat, over hoe bewust jij bent van je omgeving, van de wereld, maar vooral ook: van jezelf. Stel jezelf maar eens de vraag waarom je nu staat waar je staat en wat daartoe geleid heeft. Is jouw huidige situatie/staat een resultaat van wat je aanvankelijk bedacht of gehoopt had? Of is dit meer een voltrekking van toevallige gebeurtenissen? Hoeveel invloed heb je daar nu daadwerkelijk op gehad?
Het zijn lastige vragen waar bijna niemand een goed antwoord op kan geven. Wat wij daarentegen wel weten is dat hoe bewuster je van de dingen wordt – en dan bedoelen we zo oordeelloos en objectief mogelijk naar de dingen kunt kijken – des te meer je uiteindelijk gaat zien. Echt of daadwerkelijk zien. Zien hoe het leven zich voltrekt, je carrière en wat jouw rol in alles is. Je gaat je leven, je bedrijfsleven veel bewuster meemaken en gaat meer begrijpen waarom bepaalde zaken (al dan niet herhaaldelijk) op je pad komen of juist ver weg blijven. Je kunt in bepaalde mate je toekomst voorspellen. Dat is dan nog eens een bijkomend voordeel van een sterk ontwikkelde visie. Je trekt namelijk aan wat je ziet en denkt.
Voor ondernemers is dit natuurlijk een essentieel punt. In de praktijk zien we regelmatig ondernemers in een fase komen waar er stagnatie optreedt. Vooral bij de ondernemer zelf. In (werk)geluk, voldoening, zingeving en gebrek aan uitdaging. Dit is vaak ook het moment dat een bedrijf verkocht wordt, er helemaal mee gestopt wordt of dat de ondernemer een compleet andere rol gaat vervullen. Veel ondernemers geloven dat het succes van de onderneming ook persoonlijk succes oplevert. Behalve misschien op financieel gebied, gaat deze vergelijking helaas niet op. Persoonlijk succes loopt niet parallel aan de groei van de onderneming. Tot op zekere hoogte kan dit wel, maar na een tijdje zeker niet meer. Persoonlijke visie is van wezenlijk belang als je als ondernemer succesvol wilt worden en blijven.

Visie ontwikkelen

Uit voorgaande heb je een beetje een idee gekregen wat wij verstaan onder visie en het belang ervan. Maar hoe ontwikkel je nou een sterke visie? Om te beginnen zeiden we al dat bewustwording een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van visie. In de praktijk leren we ondernemers dan ook terug te brengen naar de kern van wat ze doen. Wat is die kern en waar bestaat zij uit? Wat drijft je en waar ben je goed in? Van daaruit ontwikkel je meer zelfbewustzijn. En zelfbewustzijn is de aanzet tot een grotere visie, visie over wat je als ondernemer wilt bereiken en waar je met je bedrijf of onderneming naartoe wilt.

Het belangrijkste bij de ontwikkeling van visie is dat je dicht bij je eigen principes, normen & waarden kan blijven. Maar niet vanuit ego! Wijk je daarvan af dan ben je je aan het aanpassen. Soms is die aanpassing nodig, maar wees je bewust waarom je je dan aanpast. Teveel aanpassingen kunnen leiden tot een verstoring van je persoonlijke drive. Je laat je leiden door externe factoren en omgeving en dat is destructief voor de ontwikkeling van je eigen visie.

Ten derde, en niet geheel onbelangrijk, is dat je een omgeving creëert die een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van je visie en die dat ondersteunt. Dat betekent bijvoorbeeld een veilige setting waarin je niet geremd wordt in je ideeën. Niks is namelijk destructiever voor je persoonlijke ontwikkeling dan de oordelen van anderen. Verzamel daarom mensen om je heen die je juist ondersteunen en stimuleren in wat je doet én die je goed kunnen spiegelen. Juist door het spiegelen en klankborden krijg je terug waar je anders blind voor blijft, en met name daar zit de grootste mogelijkheid tot groei!

Maandelijks Inspiratie Ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Je ontvangt hooguit twee berichten per maand!

Ga door met lezen: