Geld is de smeerolie van je onderneming. Heb je er te weinig van dan loopt de hele boel vast. Geld is dus belangrijk, maar niet het belangrijkste! Hoge winsten zien wij nooit als primair doel van een onderneming, maar zijn wel essentieel om duurzaam je klanten te kunnen blijven helpen.

Tegenvallende resultaten zijn het gevolg van te hoge kosten en/of een te lage omzet. Maar welke oorzaken kunnen we daar nu aan toeschrijven? Per onderneming kan dat zeer verschillend zijn. In dit artikel bespreek ik enkele van die belangrijkste, en vaak dieper liggende oorzaken én kom ik met een krachtige remedie om die oorzaken weg te nemen.


Geld is een afspiegeling van energie

Net als energie moet geld kunnen stromen. Is er sprake van disbalans of stagnatie in je bedrijf, dus dat het energetisch niet stroomt of stroef gaat, dan zul je dat terugzien in de geldstroom. We kunnen dus stellen dat hoe meer je bedrijf in de flow zit, des te meer het geld ook kan stromen.

Disbalans of stagnatie kan het gevolg zijn van processen die niet soepel verlopen. Soms is de organisatie ‘topzwaar’ door teveel managementlagen en overheadkosten. Misschien is je personeelsbestand ondermaats of richt je je op de verkeerde doelgroep. Wat ook de oorzaak is, door disbalans maakt je schip op den duur slagzij. Je zult dit ongetwijfeld in de resultaten terugzien.

Niet alleen de mate waarin het in je bedrijf op rolletjes loopt is van invloed op de geldstroom. Jij als ondernemer/eigenaar bent daar een belangrijke factor in. Wanneer jij een negatieve houding hebt ten opzichte van geld, valse overtuigingen en/of patronen dan beïnvloedt dat de geldstroom derhalve negatief. Een negatieve houding kan bijvoorbeeld betekenen dat je overtuiging is dat er voor jou onvoldoende geld beschikbaar is. Of je durft vanuit angst je prijzen niet op een reëel bedrag vast te stellen of je hebt moeite om je debiteuren aan te manen.

Gaan we nog een stapje verder als het gaat om dieper liggende oorzaken dan kunnen we stellen dat alle oorzaken het gevolg zijn van een gebrek aan visie. Niet alleen van jou als eerste verantwoordelijke, maar ook van de mensen in jouw bedrijf. Want als niemand het ‘ziet’ verandert er niets. Want visie hebben betekent uiteindelijk dat je het gaat zien. Je krijgt een beter inzicht in wat werkt en wat niet werkt. Je gaat ook de samenhang en het geheel overzien. Later daar over meer.

Oorzaken voor tegenvallende winsten

Oorzaken die disbalans veroorzaken en uiteindelijk slechte financiële resultaten zijn er legio. Ik bespreek hier een aantal veelvoorkomende.

Ongemotiveerd personeel

Nog steeds denken veel leidinggevenden hun personeel te kunnen motiveren met het ‘straf en beloning principe’. Beloning of straf die afhangen van gedrag en prestaties van het personeel. Dit noemen we externe motivatie. Intrinsieke motivatie werkt veel sterker. Dit is motivatie van binnenuit. Een werknemer kan zijn motivatie vinden in de doelen die de onderneming heeft. Betrokkenheid bij besluitvorming draagt hier ook aan bij.

Een fijne inspirerende werkplek waar een werknemer grotendeels zelf kan beslissen hoe hij/zij de functie invult werkt ook motiverend. Ongemotiveerd personeel draagt bij aan een negatieve energie, wat voelbaar is in en om de organisatie. De onderneming wordt minder magnetisch voor klanten.

Inefficiënte processen

Hier gaat het om verspilling van tijd en middelen. Slechte communicatie draagt hier onder andere aan bij. Dingen worden intern onvoldoende afgestemd op elkaar (teveel ‘eilandjes’ ) of op de wensen van de klant. Met fouten en vertragingen tot gevolg. Niet ‘slim werken’, d.w.z. door eerst goed doordacht te werk te gaan alvorens te beginnen, kan erg kostbaar zijn.Maar ook een gebrek aan standaardisering waardoor het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden is erg tijdrovend.

Arbeid is kostbaar en het is zaak om zogenaamd ‘dom’ werk zoveel mogelijk te automatiseren. Het ontbreken van voldoende arbeidsbesparende middelen zoals machines, gereedschappen of software maakt de marges erg dun.

Onnodige complexiteit

Complexiteit is schering en inslag in het bedrijfsleven, zeker bij de grotere/logge ondernemingen. Teveel bureaucratie en overhead zijn hier de kenmerken van. Een verstikkende cultuur van managementlagen, controles, procedures en vergaderingen werkt niet alleen kostenverhogend, maar werkt ook nog eens demotiverend voor het personeel. Bij dit soort bedrijven/ondernemingen zie je dat er nog teveel gekeken wordt naar interne organisatie. De valkuil is een lange keten met verschillende – veelal onnodige – schakels, die de complexiteit alleen maar in de hand werkt. Met ergernissen van de klanten tot gevolg.

Ondernemingen die daarentegen uitblinken in eenvoud en tegelijk dichtbij de klant staan zijn meestal verrassend rendabel. Vaak met een beperkte omvang.

Slechte afstemming op de doelgroep

Hier kunnen we een tweetal aspecten benoemen. Ten eerste de behoeften en pijnpunten van je doelgroep onvoldoende in beeld hebben. Je denkt een bepaalde behoefte te kunnen vervullen, terwijl je doelgroep daar niet echt op zit te wachten en daar niet voor wil betalen. Kortom: je gaat bij elkaar langs. Hetgeen je gaat terugzien in de omzet. Je zult je waardepropositie moeten herzien.

Ten tweede kun je gericht zijn op de verkeerde doelgroep. Dat lijkt op de eerste punt, zij het dat er wel behoefte is aan je aanbod, maar dan van een andere doelgroep. Je pijlen moeten dus op een andere groep worden gericht.

Unieke kracht te weinig benutten

Dit wordt te weinig erkend. Bedrijven zijn teveel bezig met het versterken van de zwakke punten of de minst rendabele. Dit is nodig om die zwakte niet je achilleshiel te laten zijn. Echter dien je er voor te waken dat door die aandacht op de verbeterpunten de unieke kracht ondergesneeuwd raakt. Want daar moet je het tenslotte van hebben.

We zien ook dat veel bedrijven zich niet bewust zijn van hun sterke punten. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren en men vergeet dat dat voor anderen niet zo is. Door die onbewustheid wordt de focus op de kernkwaliteiten veronachtzaamd waardoor er niet wordt uitgehaald wat er in zit.

Een negatieve houding ten opzichte van geld

Als je schaarste of gebrek voelt trek je meer gebrek en schaarste aan. Dit is ongeacht de hoeveelheid actie die je onderneemt om die schaarste op te heffen. Met andere woorden: je kunt zoveel actie ondernemen wat je wilt, maar een negatieve houding over geld doet de balans in tegenvallende resultaten doorslaan.

Kijk eens naar de volgende voorbeelden:

  • Je wilt meer geld, maar je twijfelt of dat er voor jou in zit
  • Je wilt meer geld, maar je gelooft dat het slecht is om veel geld te bezitten
  • Je wilt meer geld, maar je bent jaloers op de mensen die veel geld bezitten
  • Je wilt meer geld, maar je vindt dat je het niet waard bent

Zie je de disbalans? Je systeem ervaart tekortschieten, jaloezie of onrechtvaardigheid en dat is in strijd met je verlangen.

Onderzoek je gedachten en gevoelens over geld. Breng dit in harmonie in wat je werkelijk wilt creëren. Zorg voor een goed gevoel over het thema geld en overvloed in het algemeen.

De angst voor het verlies van klanten

De klant is koning is een waardevol motto bij het voeren van je bedrijf. Maar hoe ver ga jij daar in? Kruip jij voor je klanten? Schiet jij in de stress bij de eerste beste kritische noot van een klant? Durf je ze niet aan te manen? Doe je alles wat ze vragen?

Zoveel mogelijk voor je klanten willen betekenen zou het streven moeten zijn van elke onderneming. Maar dan wel vanuit macht. Dat wil zeggen: jij opereert vanuit je kwaliteiten en vol vertrouwen dat jij het nodige te bieden hebt. Regeert onmacht dan laat jij vooral je oren hangen naar de buitenwereld, zoals je klanten, en wat die vinden en denken. Je staat dan niet sterk en reageert veelal vanuit angst. Met als gevolg dat je veel te ver gaat als het gaat om je klanten tevreden te stellen.

Door je hier bewust van te worden kun je deze houding veranderen. En uiteindelijk ga je meer vanuit macht opereren. Je zult meer klanten aantrekken in plaats van klanten verliezen.

Geen grip hebben

Ondernemers hebben de neiging om alles zelf te willen doen. Want dan gebeurt het goed. Toch? Delegeren aan medewerkers, die bepaalde dingen beter kunnen dan jij, vindt men vaak lastig. En delegeert men wel, dan blijven ondernemers er teveel ‘bovenop’ zitten. “Ik zit er bovenop” hoor je ze vaak roepen. Wat men niet beseft dat mensen het niet fijn vinden wanneer meerderen hen voortdurend in de nek hijgen. Dit werkt niet bepaald het vertrouwen in de hand. Wat we zien is dat hoe meer een ondernemer fanatiek alles onder controle probeert te houden, des te meer hij/zij de grip verliest. Gevolg: een gespannen sfeer.

Te weinig structuur

Sommige bedrijven hebben een enorm creatieve inslag omdat hun kernactiviteiten dat met zich meebrengen, zoals designers, architecten etc.. Andere bedrijven zijn voortdurend bezig met innoveren, het steeds maar perfectioneren van hun aanbod. Bedrijven met een dergelijke innovatieve cultuur lopen het gevaar te weinig structuur te bezitten. Want structuur betekent begrenzen en dat verhoudt zich slecht met de grensdoorbrekende aard van innovatieve culturen.

Te weinig structuur kan betekenen dat dingen chaotisch worden. Dit kan zich uiten in een gebrek aan planning, ideeën niet concreet maken, ondoordachte te werk gaan, de boekhouding die een ramp is en een onduidelijke koers. Gevolg: tegenvallende resultaten. Dergelijke bedrijven moeten aan de slag met hun uitdaging: structuur aanbrengen, want dan pas komt hun sterke kant volledig tot ontplooiing.

Niet durven vernieuwen

Het tegenovergestelde van voorgaande voorbeeld: ondernemingen met een beheersgerichte cultuur, die sterk gericht zijn op zekerheid en structuur. Echter een teveel aan regels en protocollen kunnen doorslaan in een verstikkende bureaucratie. Het wordt allemaal erg star en de onderneming stagneert als gevolg van een gebrek aan vernieuwing. Het kan niet meer adequaat reageren op veranderingen in de markt.

Deze ondernemingen hebben meer creativiteit en innovatieve ideeën nodig om uit die impasse te komen. En dat is een uitdaging voor een beheersgerichte cultuur. Om flexibel te kunnen blijven zal er toch een bepaalde aandacht aan innovatie moeten worden gegeven.

Te weinig visie

Je hebt al begrepen dat de situaties die hiervoor zijn besproken een negatief effect op je bedrijfswinst hebben. Meestal is dit niet het gevolg van dat mensen niet willen. Ondernemers zijn over het algemeen erg begaan met hun geesteskind en hebben daar een boel voor over. Ze werken vreselijk hard. Maar als al die inspanning gericht wordt op zaken die slechte of marginale rendementen oplevert gaat er iets niet goed.

Ondernemers richten zich vooral op de dingen goed doen in plaats van de goede dingen doen

Je kunt je heel hard inspannen voor de verkeerde doelgroep. Je kunt erg veel aandacht besteden aan je zwakke kanten. Je kunt nog meer werk maken van controles, voorschriften en vergaderingen. Je kunt grotere beloningen uitdelen aan ongemotiveerd personeel. Je kunt massaal gaan overwerken om inefficiëntie te compenseren. Je kunt er meer en meer ‘bovenop’ gaan zitten. Je kunt nog meer zonder vertrouwen gaan hopen op een hogere omzet.

Maar dit is water naar de zee dragen. Het zijn tijdelijke lapmiddelen. Je zult de goede dingen moeten gaan doen. De vraag is: wat heb je daar voor nodig?

Mijn antwoord is: meer visie ontwikkelen.

Dat vraagt misschien wat uitleg.

Meer visie betekent dat je uiteindelijk meer gaat zien. Je bent bewuster van jezelf en je omgeving. En meer gaan zien heeft slimme keuzes en de juiste dingen doen tot gevolg. Je wordt je van heel veel dingen bewust in en om je bedrijf. En over jezelf niet te vergeten. Het geeft je meer inzicht én overzicht. Je krijgt nog meer helder waar je naar toe wilt en hoe je daar op de beste manier kunt komen. Dit betekent niet: de kortste route naar het grote geld. Nee, dit betekent met een optimale inzet van mensen en middelen zoveel mogelijk kunnen betekenen voor je klanten, waarbij een goed rendement een bijkomend gevolg is.

Want door meer visie bouw je een bepaald fingerspitzengefühl op. Je voelt dingen sneller aan. Je kunt veel sneller bovengenoemde oorzaken voor een mager rendement wegnemen. De oplossingen voor deze problemen krijg je sneller in beeld.

Kortom: beide doelen kun je met succes realiseren:

Primair doel: waarde leveren voor je klanten

Secundair doel: goede rendementen en geldstromen

Hoe ontwikkel je meer visie?

Een begrijpelijke vraag na het lezen van de vorige paragraaf. Ik volsta hier met kort de vier aspecten of eigenschappen van visie te bespreken. Door deze eigenschappen eigen te maken kun je in je eigen tempo je visie flink vergroten.

Dit zijn de vier eigenschappen:

1. Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is het vermogen om van een afstand door onze eigen ‘bril’ te kijken en tevens die ‘bril’ zelf te bekijken. Het helpt je om kritisch je gevoelens, gedachten, beweegredenen en gewoontes te observeren. Ben je je ervan bewust waarom je dingen op een bepaalde manier doet of juist vermijdt?

Ga eens met de blik van een buitenstaander kritisch naar je onderneming kijken. Observeer en zie wat er allemaal gebeurt. Kijk naar de handelingen, patronen en processen. Vraag je dan af: waar leidt dit toe? Met welk doel? Je zult ongetwijfeld dingen ontdekken die weinig bijdragen, die anders kunnen.

Veel van ons denken en handelen is geconditioneerd. Oftewel beïnvloed door factoren in onze omgeving zoals gezin en onze sociale context. Door bewust te zijn van het waarom achter ons denken en handelen kunnen we er voor kiezen om ongewenste zaken los te laten. Openstaan voor verandering is daarbij essentieel.

Kijk dan nu eens achter de handeling of het patroon. Wat is de intentie hierachter? Welke overtuigingen spelen hier? Als je hier de vinger op kunt leggen weet je wat je dient los te laten. Dit zal niet altijd makkelijk zijn. Maar het is noodzakelijk om ruimte te maken voor dingen die je onderneming wel dienen.

2. Innerlijke wijsheid

Innerlijke wijsheid is de wijsheid van binnenuit. Het is de wijsheid van je hart, ons geweten. Dit is de wijsheid die je richting geeft in je leven. Het geeft antwoord op vragen als: wat kom je hier op aarde doen? Wat is je unieke hogere doel? Door deze wijsheid aan te spreken weet je wat je missie, je roeping is. Het helpt je tevens ook om een heldere visie voor je bedrijf te formuleren.

Het formuleren van je kernwaarden of principes komt ook uit je innerlijke wijsheid voort. Als je handelt in strijd met deze kernwaarden zal dit ‘aan je geweten knagen’. Dit levert innerlijke strijd op. Door de voor jou juiste koers te volgen (missie) en je handelen steeds te toetsen aan je kernwaarden vaar je met de wind mee.

Innerlijke wijsheid of de wijsheid van het hart aanspreken kan je tevens de antwoorden geven op lastige kwesties. De wijsheid van het hart is namelijk vele malen groter dan de wijsheid van het verstand. Gebruik daarom je wijsheid om je te leiden en het verstand om te manifesteren.

3. Onafhankelijke wil

Onafhankelijke wil is vermogen om te handelen op basis van bewuste keuzes. Het is je wilskracht. De keuze van je doelen en het bereiken daarvan geschiedt op basis van je onafhankelijke wil. Onafhankelijk wil zeggen dat je dit doet los van de invloed van je verleden of je omgeving. Het gaat om wat jij werkelijk wilt, rekening houdend met je bedrijfsvisie en je kernwaarden.

Focus op een stip op de horizon en wat voor jou belangrijk is geeft je richting en energie. Het zorgt voor intrinsieke motivatie of een brandend verlangen iets te bereiken. Het zijn de prikkels die aanzetten tot bepaald gedrag. Vervolgens dient er gerichte actie te worden ondernomen. Er wordt daadkracht gevraagd. Want zonder daadkracht komt er niets tot stand, alle inspirerende doelen ten spijt.

4. Creatieve verbeelding

Creatieve verbeelding is het vermogen om je een voorstelling te maken van een toekomstige situatie. Dat kan een situatie zijn die anders of beter is dan je huidige, passend bij het doel dat je voor ogen hebt. Het helpt je tevens om je visie te vormen, om deze in je geest te visualiseren.

Ook het oplossen van problemen met behulp van een ‘ingeving’, een uniek idee, valt onder creatieve verbeelding. Dit kan het slim inzetten van opgeslagen kennis zijn, al dan niet in combinatie met iets compleet nieuws. Positief denken is tevens een aspect van je verbeelding.

Het innovatieproces leidt tot creatie van iets compleet nieuws of een verandering van iets bestaands. Hier is creativiteit en fantasie voor nodig. Dit helpt je om beelden van je idee te vormen. Bijvoorbeeld een beeld van je nieuwe bedrijfspand, een nieuw aanbod of een nieuwe manier om je klanten van dienst te zijn.

Synergie tussen de 4 eigenschappen

Nu is het van belang dat je alle 4 eigenschappen ontwikkelt. Het gaat namelijk om de synergie tussen de eigenschappen. Wanneer 1 of meer eigenschappen daarin achterblijven is er geen synergetische werking. Adolf Hitler kon zich zijn ‘arische rijk’ prima verbeelden. Het ontbrak hem niet aan wilskracht om zijn doelen te bereiken. Maar zijn onderontwikkelde zelfbewustzijn en gebrek aan geweten heeft enorme verwoestingen teweeg gebracht.

Of stel dat iemand voldoende innerlijke wijsheid heeft om te weten wat zijn/haar levensmissie is en daar prachtige voorstellingen van kan maken. Zonder de wil om de stappen te nemen die daar voor nodig zijn komt er niets tot weinig tot stand. En zeker niet als degene zich onvoldoende bewust is van de valkuilen waar hij/zij steeds weer in terecht komt.

Een wereld van daadkracht

De huidige wereld wordt overheerst door daadkracht. Daadkracht is het gevolg van wilskracht. En waar wordt die daadkracht vooral voor ingezet? Voor meer macht, meer geld en meer bezit. Zij die veel bezitten worden op een voetstuk geplaatst. “k heb er keihard voor moeten werken” is een populaire leus. Dat keiharde werken gericht op ‘meer’ gaat veelal ten koste van het gezin, de relatie, de omgeving en uiteindelijk ook jezelf.

De oorzaak van veel ‘lege’ levens is dat de ontwikkeling van zelfbewustzijn, innerlijke wijsheid en creativiteit niet wordt gestimuleerd. In ons onderwijs wordt nagenoeg geen aandacht besteed aan deze 3 eigenschappen. Dom stampwerk van feiten en kennis, daar draait het vooral om.

Ik zeg niet dat het ‘verkeerd’ is om gericht te zijn op de aanschaf van een groter huis of stijging van de omzet van je bedrijf. Het probleem in onze maatschappij is dat dit de primaire en soms enige focus is. Steeds meer consumeren is de boodschap die we dagelijks meekrijgen. Dit heeft onder andere burn-out, depressiviteit, onzekerheid en een gebrek aan voldoening tot gevolg.

Ga eens voor jezelf na in hoeverre de vier eigenschappen bij jou ontwikkeld zijn.

Is je conclusie dat een paar eigenschappen flink achterblijven dan is er werk aan de winkel. Ga met de eigenschappen aan de slag wil ik zeggen. Ook jij kunt een visionair worden. Het zal je geen windeieren opleveren. Sterker nog: bij goede toepassing kan je rendement een flinke boost krijgen. Een boost die het gevolg is van een onderneming die krachtig in de flow zit.

Ga door met lezen: