Je visie is de kern, het fundament van je organisatie, waar alles om draait. Het vormt het kompas richting de toekomst van je bedrijf. Omdat de visie tevens de belangrijkste doelstellingen van je organisatie bevat, vormt het een stip op de horizon.

Kort samengevat kun je zeggen dat je visie aangeeft wat je wil betekenen voor je doelgroep en hoe je dat wilt bereiken. Je visie schept duidelijkheid en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Elke strategische stap, elke activiteit en elke keuze dien je te toetsen aan je visie. Draagt het bij aan je visie? Zo niet, dan niet doen.

In dit artikel leg ik het belang uit van een goed geformuleerde visie. Daarna geef ik je enkele handvatten om te komen tot de bij jouw organisatie passende visie.


Het belang van een goede visie

Visie = werkelijk zien

Het woord visie komt van het Latijnse woord visio. Dit betekent ‘zien’. Voor het woord visie in de zin van ‘het hebben van visie’ hanteer ik de betekenis WERKELIJK ZIEN. Werkelijk zien is kijken zonder oordeel. Bij alles wat we waarnemen hebben we de neiging om dit te interpreteren conform je overtuigingen, dat wat je geleerd hebt, omgevingsinvloeden en ervaringen. Als je oordeelloos kijkt, op een zuiver objectieve manier, dan vorm je visie. Groei in bewustzijn helpt daarbij.

Visie heeft twee aspecten: inzoomen en uitzoomen. Wanneer we uitzoomen dan kijken we vanuit een ruimer perspectief. Dit geeft overzicht en vergezicht. We overzien het grote geheel en tegelijk kunnen we in de verte zien. Zien waar je naar toe wilt, waar de potentie en kansen liggen.

Inzoomen geeft inzicht. Inzicht in je eigen handelen en denken, maar ook inzicht in hoe de dingen werken in jouw organisatie. Je gaat tevens misleiding en manipulatie doorzien.

Je begrijpt dat het hebben van visie een welkome eigenschap is van ondernemers en leidinggevenden. Zij zijn tenslotte bevoegd en bepalend als het gaat om de visie van de organisatie. En voor het formuleren van een goede visie is visie nodig.


Download ons gratis e-book:

Een betoog over het belang van visie en een stappenplan voor een goede bedrijfsvisie!

  • Ontdek de essentie van je onderneming
  • Leer het belang van een goede bedrijfsvisie
  • In 5 stappen een goede bedrijfsvisie formuleren
  • Een duidelijke koers voor je onderneming
  • Praktische canvassen om je visie op te formuleren

Download hier


Visie, missie of doelstelling?

Visie, missie en doelstelling zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar elkaar ook deels overlappen. Een doelstelling kan in de eerste plaats een gekwantificeerd doel zijn met een termijnstelling. Zoals een omzet halen van € 1 miljoen in 2019. In de tweede plaats kan een doelstelling het ‘why’ -het waarom- van een organisatie zijn, bijvoorbeeld: ‘Wij willen mensen helpen gezond te worden en te blijven’. Dit laatste wordt ook vaak als missie bestempeld.

Visie wordt meestal gebruikt als het gaat over het ‘how’, hoe gaan we onze klanten van dienst zijn. Bij Compass7 gebruiken wij om het eenvoudig te houden de term ‘visie’.  De term missie gebruiken we helemaal niet en doel of doelstelling vormt daarnaast een onderdeel van de visie.

The golden circle van Simon Sinek

Simon Sinek heeft naam gemaakt als de bedenker van het in managementland bekende model: “The golden circle”. Hij laat zich leiden door 3 vragen: wat is het WHY (waarom), HOW (hoe) en WHAT (wat) van je organisatie? Het why, how en what betekenen in dit verband:

WHY = (hogere) doel
Wat is de reden van je bestaan, waar geloof je in?

HOW = het proces
Welke specifieke acties neem je om het why te realiseren?

WHAT = het resultaat
Wat doe je? Het resultaat van je why.

Sinek legt vooral het accent op het why van je organisatie. Het (hogere) doel.

“People don’t buy what you do, they buy why you do it” – Simon Sinek 

Sinek onderbouwt zijn theorie door aan te geven dat het ‘what’ het neocortex deel van de hersenen aanspreekt. Dit deel is het analytisch en rationeel ingestelde deel van de hersenen. Vooral praktisch gericht dus.

Het ‘why’ en het ‘how’ worden vooral aangesproken door het limbische systeem van de hersenen. Het deel dat op emotie en gevoel is gebaseerd. Dit deel beïnvloedt het gedrag van mensen. Met andere woorden: met een goede how en vooral een sterke why kun je mensen sneller bewegen om jouw product of dienst af te nemen.

Jouw “why” is geen marketingtool

Veel bedrijven zijn driftig aan de slag gegaan met de populaire ‘Golden circle theorie’ van Sinek. Zij hebben een mooie WHY geformuleerd en uitgedragen. Voorbeelden zijn de sociaal gekleurde commercials van Pepsi en Heineken. Deze sloegen uiteindelijk niet aan.

Waarom niet? Omdat ze niet authentiek waren. De commercials speelden in op de emoties van de klant, met het enkele doel: winst verhogen. Ze gebruikten hun doel, hun why als marketingtool. En daar prikken mensen snel door heen. Je zult je misschien afvragen of winst maken dan geen why is? Het antwoord is nee, dat is een resultaat.

Het DNA van je organisatie

Critici wijzen erop dat er geen bewijs bestaat voor een verband tussen een sterke why en groot succes in een organisatie. Zoals Sinek dus beweert. Dit komt omdat er veel meer factoren een rol spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een organisatie.

Het gaat uiteindelijk om het vinden van de juiste BALANS. Een slecht product (what) zal je niet helpen succesvol te worden. Hoe sterk je why en how ook zijn gedefinieerd. Je why, how en what moeten alle drie sterk en met elkaar in balans zijn. Maar ook als ze dit zijn en je financiën zijn bijvoorbeeld een chaos? Je raadt het al: dan wordt het niks.

Daarnaast moet je je why DOORLEVEN EN UITDRAGEN. Organisaties zijn levende entiteiten. Ze hebben zogezegd een ziel, een bepaalde uitstraling. Hoe positiever de uitstraling is des te meer aantrekkingskracht je organisatie heeft op je klanten. Klanten hebben dan een positieve beleving bij jouw product, dienst en bedrijf.

Het is bewezen dat een inspirerend hoger doel (why) werknemers gelukkiger en de organisatie veel innovatiever maakt. Gevolg is: positieve energie die verankerd is in het DNA van het bedrijf. Dit authentieke DNA doorleven en uitdragen werkt als een magneet voor succes.

Bron: rawpixel.com

Houvast versus beweging

Een goede visie geeft zowel houvast als beweging. Vergelijk je organisatie met een mooi schip. Je visie vormt enerzijds het stevige framewerk, de kern van het schip, zodat de mensen erop zich veilig en in verbinding voelen. De visie geeft tevens betekenis. Dit geeft HOUVAST.

Daarentegen is je visie tevens het kompas op het schip en vormt het de bakens onderweg op zee waarop het schip koerst. Dit geeft richting en moet de mensen tevens motiveren en inspireren, zodat er BEWEGING ontstaat. Beweging in de juiste richting.

Je zult zien bij de bespreking van de elementen van de visie dat de tegenstrijdige thema’s houvast en beweging steeds weer terugkomen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kortom, beide thema’s geven het belang aan van een goede en juist geformuleerde visie.

Laten we nu aan de slag gaan met de visie formulering met al z’n elementen.

Een goede visie formuleren

Visies worden vaak in lange volzinnen op een website weergegeven en zijn veelal vaag, maar ook vaak oersaai. Veel werknemers hebben geen idee hoe de visie van hun organisatie luidt. Op deze manier voegt een visie weinig toe. En is je visie ook nog eens erg commercieel gericht? Zo van: kijk ons eens een mooie verheven visie (of missie) hebben. Je zult begrijpen dat dit slechts holle kreten zijn waar mensen gemakkelijk door heen prikken.

De sleutel is authentiek zijn. Dat wil niet zeggen dat de boodschap niet inspirerend en ambitieus mag zijn. Juist wel. Door een visie canvas te maken staat je visie met al z’n elementen op één groot vel papier. Een visie die duidelijk, praktisch en inspirerend tegelijk is!

Tip: vorm je visie met meerdere mensen uit je organisatie. Dit zorgt voor betere resultaten en meer betrokkenheid.

Visualiseer je droom

Een mooi begin voor het vormen van je visie is een brainstorm, waarbij je team het droombeeld van je toekomstige organisatie visualiseert. Wat doet je organisatie? In wat voor staat bevindt het zich? Wat is de omvang?

De Coverstory Vision Canvas (klik hier) is een praktisch hulpmiddel bij het visualiseren van het droombeeld van je organisatie. Je gaat je hierbij voorstellen hoe je organisatie op de cover van een bekend tijdschrift in beeld komt. Plaats er foto’s op van jezelf, je mensen of je bedrijf. Hoe luiden de koppen? Maak ze inspirerend en groots. Wat is de kern van je verhaal? Schrijf pakkende citaten op en geef aan wat erop social media geplaatst wordt.

De 5 elementen van de visie

Een goede visie bevat 5 elementen. Deze elementen zijn:

  1. Hoger doel – waarom besta je?
  2. Uitdagend doel – waar wil je heen?
  3. Kernwaarden – waar sta je voor?
  4. Kernkwaliteiten – waar ben je goed in?
  5. Uniciteit – waar ben je uniek in?

Aan de hand van deze 5 elementen kun je aan de slag met je visie. Gebruik een groot vel papier om per element een aantal (niet teveel) voor jouw bedrijf relevante aspecten op te schrijven. Dit geheel vormt jouw visie.

Ga met je visie aan de slag

Wanneer je je visie met al zijn elementen op een canvas hebt geformuleerd is het zaak om deze goed te communiceren met alle mensen in je organisatie. Jij en de mensen die betrokken zijn bij de visievorming dienen de visie zo goed mogelijk uit te dragen. Maak je canvas aansprekend met tekeningetjes of plaatjes. Gebruik korte kreten, slogans en steekwoorden. Geef iedereen een exemplaar en hang je visie op waar iedereen hem kan zien.

De volgende stap is je visie in de dagelijkse praktijk toe te passen. Je marketinguitingen en website dienen je visie of onderdelen ervan te vertolken. Je strategische acties en plannen dien je aan de visie te toetsen. Houding en gedrag van je medewerkers en jezelf moeten overeenkomstig je visie zijn. Korte en halflange termijn doelen kun je afleiden van je visie.

Ik kan zo nog even doorgaan. Eigenlijk kun je elke actie of plan toetsen aan je visie. Houd echter wel voor ogen dat je visie niet tot Sint Juttemis hoeft te blijven staan. Je organisatie zal voortdurend flexibel moeten meebewegen met alles wat er intern en extern gebeurt. Bij flinke vernieuwing en verandering van je organisatie zal je visie mogelijk aangepast moeten worden. Ook zal je regelmatig -bijvoorbeeld één keer per jaar- je visie moeten toetsen. Past je visie nog steeds bij je organisatie? Kortom: je visie is een sterk baken, maar ook bakens moeten af en toe verzet worden.

Maandelijks Inspiratie Ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Je ontvangt hooguit twee berichten per maand!